Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001-2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
 • Müşteri beklentilerine ve standartlara uygun ürünler üretmek,
 • Mevcut üretim süreçlerimizi verimli ve etkin bir şekilde kullanarak sürdürülebilir üretim sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede olmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın haklarını en üst seviyede tutmak ve eğitim faaliyetlerini sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların
  sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.

Sertifika ve Belgelerimiz